Wie zijn wij

De Muziekschool Kunstbedrijven Westerkwartier wordt gesubsidieerd door de gemeenten Leek, Zuidhorn en Marum en facilitair ondersteund door Stichting Biblionet.
Muziekschool Kunstbedrijven Westerkwartier is met ingang van september 2012 officieel gecertificeerd door de landelijke organisatie Kunstkeur, voorheen de inspectie Kunstzinnige Vorming.

Als professionele muziekdocenten van KunstBedrijven leren we kinderen vertrouwen op hun eigen creativiteit, wat heel belangrijk is in een tijd waarin haast, snelheid en keuzes in een enorme hoeveelheid van informatie, overheersen.
We geven onze leerlingen graag zelfvertrouwen, trots en plezier mee in het technisch leren beheersen van hun muziekinstrument.
De ontwikkeling van individuele eigenheid, gecombineerd met leren samenwerken zijn waarden in de cultuureducatie waaraan Muziekschool Kunstbedrijven Westerkwartier haar bijdrage wil leveren.
Kortom: een muzikaal ambacht leren en dit op een creatieve manier leren inzetten is het leerdoel van ons als muziekdocenten.Klachtenregeling

Suggesties en klachten

Kunstbedrijven Westerkwartier hecht zeer aan een hoge kwaliteit van de lessen. Wij zijn een door KunstKeur gecertificeerde muziekschool, dat betekent o.a. dat alle docenten een conservatorium- of gelijkwaardige opleiding hebben en gediplomeerd zijn. Vanzelfsprekend zijn uw ideeën, suggesties, opmerkingen en feedback welkom.
U kunt uw suggesties doorgeven via email.
Tweejaarlijks houden wij een klanttevredenheidsonderzoek onder leerlingen en ouders. Van de uitkomst leren we en proberen we onze organisatie te verbeteren.

Klachtenfunctionaris

Als u niet tevreden bent met de gang van zaken bij Kunstbedrijven Westerkwartier, horen we dit graag van u. Uiteraard bespreekt u uw klacht eerst direct met de docent(e). In de meeste gevallen geeft dit helderheid en komt u samen tot een oplossing. Bent u niet tevreden met het resultaat, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de coördinatoren van Kunstbedrijven Westerkwartier; in geval van belangenverstrengeling kunt u hierover contact opnemen met de voorzitter van het bestuur van de coöperatie de heer A. van der Sluis via email.