Kiddy Orchestra - Karoun Baghboudarian

 

Kiddy Orchestra

Voor kinderen van 3 tot 8 jaar - plezier krijgen in muziek maken 

Kiddy Orchestra (KO) zorgt voor vroege muzikale opvoeding en bereidt kinderen voor om hun muzikale creativiteit te ontwikkelen.

Hoe jonger ze beginnen, hoe beter! Jonge kinderen zijn nog vol energie, verbeelding en in staat om alles te leren wat  op interessante wijze aangeboden wordt. 

Eerst maken de kinderen zelf instrumenten van allerlei materialen, na een tijdje spelen de kinderen al op klokkenspel, blokfluit en sommige zelfs op orkestinstrumenten.

Wanneer en hoe

KO is gericht op jonge kinderen en het kan op de kinderopvang, basisschool, BSO of buurthuis een wekelijks terugkerende les worden. Vraag ernaar bij uw school!

Kiddy Orchestra kan als project worden uitgevoerd in één of meerdere trimesters, in jaarprogramma’s of als vast onderdeel in een schoolwerkplan worden opgenomen. In  groepjes van 8 kinderen (3 tot 8 jaar) muziek maken door te zingen-klappen-dansen-spelen-muziek ontdekken.

Play-based muzikale opleiding

Plezier krijgen in het maken van muziek door er samen naar te luisteren en samen te musiceren. Verder heeft het project tot doel kinderen muzikale concepten te leren, op orkestinstrumenten te leren spelen en hen te enthousiasmeren voor verder muziekonderwijs. De afsluiting van een project of een jaarprogramma is altijd een uitvoering!

De resultaten: 

Bij muziekonderwijs zien we direct resultaat in de reactie en het gedrag van de kinderen. De voordelen van vroege muziekopvoeding en vooral het leren bespelen van een instrument zorgt voor emotioneel en lichamelijk welzijn. Cognitieve capaciteiten worden groter, ze leren bijvoorbeeld sneller lezen en schrijven. Ook het concentratievermogen neemt toe en kinderen krijgen meer zelfvertrouwenen gevoel van betrokkenheid bij aansprekende en zinvolle activiteiten.

Aan het einde van hun pad in het Kiddy Orchestra gaan deelnemende kinderen vaker door met muziekles en ze luisteren aandachtiger naar verschillende soorten muziek. Ze kijken met veel plezier terug op hun tijd in het Kiddy Orchestra.

 Les Dagen:

- Maandagmiddag op locatie Marheem te Marum. (schoolstraat 8)

- Donderdagmiddag op locatie Cultureel Centrum Zuidhorn. (Jeelemaweg 3)

Groepsgrootte:

- Minimaal 4 en maximaal 8 kinderen

Contact:

Karoun Baghboudarian-  https://www.karounmusic.nl/

karcellob@gmail.com