Djembé - Peter Cusiel

Mijn naam is Peter Cusiel, ik verzorg de djembé cursus.

De djembé is een trommel uit West-Afrika en wordt met de handen bespeeld.
De djembé is gemaakt uit één stuk hout. Bespannen met een geitevel
dat d.m.v. een touw en ringsysteem op de juiste spanning wordt gebracht.
De trommel heeft een gemiddelde hoogt van 60 cm en
een doorsnee van 33 cm.
Vanuit de traditie wordt de djembé in groepsverband gespeeld.
De ritmes bestaan uit meerdere, verschillende partijen die
aangevuld worden met bastrommels, deze worden met stokken bespeeld.

Tijdens de lessen wordt aandacht besteed aan:
-    De culturele achtergrond
-    De verschillende slagtechnieken
-    Samenstelling van de verschillende djembé ritmes  en hun verloop, zoals intro´s, outro´s, breaks appel. Die uiteindelijk samenvloeien tot  één muzikaal geheel.
-    Soleerpatronen
-    Improvisaties

Het bespelen van de djembé in groepsverband is een dynamische gebeuren waarin naast het ontwikkelen van het ritmisch inzicht en maatgevoel, het groepsgevoel wordt gestimuleerd.

Opmerkingen:
De cursus bestaat uit 6 lessen van ieder 45 minuten, en is opgezet voor de groepen 4 t/m 8.
Voor de groepen 1 t/m 3 geldt een lesduur van 30 minuten per les.
Per les is er plaats voor max. 30 personen.
Iedereen heeft dan een eigen djembé.

Verder is het mogelijk om over een cd te beschikken ter voorbereiding
op de cursus.
Dit kan worden aangevraagd bij de docent.
Kosten: € 15,00 dagdeel voor het gebruik van de djembé’s.

Contact
Peter Cusiel
Telefoon: 0622250494
E-mail