Gemeente Westerkwartier start met Kunst- en Cultuurbeleid

Gemeente Westerkwartier start met Kunst- en Cultuurbeleid

maandag 30 september 2019

Afgelopen donderdag was de officiële start van het Kunst- en Cultuurbeleid van de gemeente Westerkwartier. Hiermee bevestigde de gemeente eveneens de samenwerking met Stichting Platform voor Cultuur en Kunst (PLACK). De gemeente Westerkwartier trapte het Kunst- en Cultuurbeleid samen af met culturele verenigingen en de provincie Groningen voor de tweede try out van het theaterspektakel Noar Huus. Dit deed het op een karakteristieke locatie: in de openlucht in het Westerkwartier, op het weiland in Niekerk waar het theaterstuk gehouden wordt.

Om 17.30 uur werden de belangstellenden en genodigden ontvangen met koffie en thee door wethouder Hielke Westra. De wethouder gaf een toelichting op het Kunst- en Cultuurbeleid in samenwerking met PLACK. Hierna volgde de ondertekening van de intentieverklaring door Stichting Muziekonderwijs Westerkwartier, Kunstbedrijven Westerkwartier en Muziekschool Noordakkoord. Na de symbolische handeling door de betrokken partijen was er tijd voor een hapje en een drankje. Tot slot konden de aanwezigen de try-out van het theaterstuk Noar Huus bijwonen.

“De gemeente Westerkwartier heeft haar inwoners op cultureel gebied veel te bieden”, laat wethouder Westra weten. “De gemeente is trots op deze rijke culturele leefomgeving en het zelf organiserend vermogen. Het besef is er dat hier aandacht aan gegeven moet worden om het in stand te houden en het verder te ontwikkelen”. Samen met de verschillende geledingen op de gebieden cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme wordt er een gemeenschappelijke integrale cultuurvisie en een uitvoeringsprogramma voor de gemeente Westerkwartier ontwikkeld. Dit doet het met alle betrokkenen, waaronder PLACK en de provincie Groningen. “PLACK heeft een stevig fundament gelegd met het Cultuurmanifest Westerkwartier”, gaat Westra verder. “De provincie heeft samen met de Groningse gemeenten een nieuwe Kadernota Cultuur ontwikkeld waarin de nadruk wordt gelegd op het maken van verbindingen. Ook daar liggen voor onze gemeente mooie kansen die we graag gezamenlijk verder gaan verkennen”.

De drie pijlers van kunst en cultuur waar de gemeente zich op wil gaan richten zijn cultuureducatie, de identiteit van het Westerkwartier en inclusiviteit. “De wijze waarop we dat willen doen is volgens het DNA van de gemeente”, legt Westra uit. “Dat DNA bestaat uit dichtbij, nuchter en ambitieus. We zien kansen voor cultuur in de verbinding met maatschappelijke opgaven en verder hebben we aandacht voor de professionalisering van instellingen. Noar Huus wordt helemaal door Westerkwartierders gemaakt en is dan ook een prachtig voorbeeld van hoe van hoe de gemeente de uitvoering van dit beleid voor zich ziet”.

Afbeeldingen