Coöperatieve vereniging Kunstbedrijven wederom een officieel kwaliteitscertificaat

Spacer

Coöperatieve vereniging Kunstbedrijven wederom een officieel kwaliteitscertificaat

maandag 13 mei 2019

Op donderdag 18 april visiteerden twee auditoren van het CBTB (Certificeringsorganisatie voor Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal) en donderdagochtend 9 mei jl. kreeg coördinator Jildou Renema het heuglijke bericht dat Kunstbedrijven opgenomen is in de landelijke brancheorganisatie 'Cultuurconnectie'.

Cultuurconnectie heeft ruim 145 leden. De organisatie is bedoeld voor de Nederlandse volksuniversiteiten, culturele instellingen en cultureel ondernemers die professionele cultuureducatie bieden, amateurkunstbeoefening mogelijk maken en/of cultuurparticipatie bevorderen.

Muziekschool Kunstbedrijven scoorde het predicaat goed, met als motivering dat zij zich profileert als een actieve en ondernemende muziekschool met het accent op muziekeducatie en het vakinhoudelijke. Ze ambieert een slagvaardige organisatie en toont aan dat ze als coöperatie effectief, efficiënt en flexibel georganiseerd is. Dit organiserend vermogen maakt dat Kunstbedrijven vanuit haar connecties en netwerken kan inspelen op de ontwikkelingen in de markt en ook richting de lokale politiek waar het gaat om het vormgeven van cultuurbeleid, zoals educatie en participatie.

'Zeer aangenaam om te lezen, dat we gecertificeerd zijn!', aldus de coördinatoren Jildou Renema en Roelf Postma, 'maar dat houdt niet in, dat we er al zijn en achterover kunnen gaan zitten', vervolgt Postma. 'Er zijn altijd verbeterpunten, maar geeft wel een indicatie dat we op de goede weg zijn met de culturele contouren voor de nieuwe gemeente Westerkwartier', vult voorzitter Anne van der Sluis aan.